Pomiń menu

Konferencja Prasowa

konferencja-prasowa

W dniu 16 listopada 2017r. odbyła się konferencja prasowa Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet. PRPK została powołana w Rzeszowie w maju 2017 i ma na celu zadbać o prawa kobiet i przy współpracy z władzami samorządowymi rekomendować zmiany społecznie użyteczne w mieście Rzeszów. Celem głównym jest również powołanie przy Prezydencie Miasta Rzeszowa Rzeszowskiej Rady Kobiet. Tematem konferencji był przedmiot działalności Rady Kobiet, informacja o złożonym w dniu 15 listopada 2017r. wniosku do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie powołania RRK oraz informacja w zakresie tego jakie inicjatywy są planowane, jak można przyłączyć się do prac rady kobiet oraz jak można uzyskać pomoc poprzez kobiecą skrzynkę obywatelską.

Konferencja prasowa odbyła się w dniu 16.11.2017 o godz. 12.00 przy Ratuszu w Rzeszowie.

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/7857/alimenty-to-nie-prezenty-spotkanie-w-rzeszowskim-ratuszu

http://rzeszow.eska.pl/poznaj-miasto/alimenty-to-nie-prezenty-dzis-spotkanie-w-ratuszu-w-rzeszowie/634139

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/23378/alimenty-to-nie-prezenty-spotkanie-informacyjne