Pomiń menu

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon

Fundacja Prawnikon została wpisana do Rejestru KRS o6.03.2013r. Do głównych celów statutowych należy pomoc prawna konsumentom, osobom zadłużonym, edukacja, działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie etc. Fundacja w 2016 roku obsługuje osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej w woj. podkarpackim. Realizowała zadania publiczne dla miasta Rzeszów, w tym kampanie społeczną 1% dla OPP zarejestrowanych w Rzeszowie. Oprócz działań prawniczych Fundacja wspiera i sieciuje organizacje pozarządowe. Fundacja Prawnikon również wspiera kobiety doświadczające przemocy domowej udzielając porad telefonicznych dla pokrzywdzonych.

Co nowego?