Pomiń menu

Nowy statut sołecki

W dniu 12 grudnia 2017 na terenie naszej gminy Nekla weszły w życie  nowe statuty jednostek pomocniczych jakimi są sołectwa. W naszej gminie jest  16 sołectw. W okresie od 04.09.2017 do 26.09.2017 odbyły się konsultacje społeczne we wszystkich sołectwach. Mieszkańcy mieli możliwość złożenia swoich uwag. Znacząca część sołectw nie wniosła żadnych uwag, co jest o tyle dziwne, że uwagi wniesione przez sołectwo Barczyzna, Nekielka i  Zasutowo znacząco wpłynęły na ostateczny kształt statutu sołeckiego. Projekt statutu zaproponowany przez urząd wprowadzał niezrozumiałe zapisy i nadmiernie rozbudowywał zakres  obowiązków  sołtysa.  W sołectwie Nekielka powołano czteroosobowy zespół, którego zadaniem było zebranie sugestii od mieszkańców i opracowanie ich w formie wniosku. W zespole byli członkowie Stowarzyszenia Czysta Nekla.  Z dużą satysfakcją stwierdzamy, że większość naszych uwag została uwzględniona i znacząco zmieniła projekt statutu sołeckiego. Statuty obowiązujące w poszczególnych sołectwach mają taką samą treść.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Statut sołectwa Nekielka 2017