Pomiń menu

Spotkanie informacyjne

W dniu 11 grudnia b.r. w bibliotece miejskiej – Nasielskie Towarzystwo Kultury zorganizowało spotkanie, w czasie którego omówiliśmy zadania oraz wyznaczyliśmy wspólnie cele, które realizować będziemy w tegorocznej akcji. Na spotkaniu obecni byli: burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, radny Dariusz Kordowski, kierowniczka Centrum Usług Wspólnych z Urzędu Miasta – Hanna Pietrzak, nauczyciele i mieszkańcy Nasielska.