Pomiń menu

Nasielskie Towarzystwo Kultury

Celem towarzystwa jest inspirowanie i organizowanie różnorodnych form działalności kulturalnej, twórczości artystycznej i naukowej. Towarzystwo inicjuje i prowadzi działalność wydawniczą. Do tej pory wydaliśmy dwie książki i tomik poezji. Cyklicznie wydajemy także dodatek do lokalnej gazety. Towarzystwo popularyzuje wiedzę przez organizowanie odczytów, spotkań i wystaw zapoznających społeczeństwo z działalnością towarzystwa oraz rozbudzających jego zainteresowanie kulturą i historią lokalną.

Co nowego?