Pomiń menu

Wniosek do Wójta Gminy Czerniewice w sprawie spotkania z rodzicami

Wniosek do Wójta Gminy Czerniewice w sprawie spotkania z rodzicami

Po zawiązaniu się grupy nieformalnej wystosowaliśmy pismo do Wójta Gminy Czerniewice, w którym poinformowaliśmy go o zawiązaniu się grupy, o naszych celach oraz o zgłoszeniu naszego pomysłu w ramach akcji Masz Głos. W piśmie skierowanym do Wójta poprosiliśmy o zorganizowanie spotkania w celu nakreślenia koncepcji wspólnej realizacji projektu. Treść pisma możecie przeczytać tutaj [PDF].

Wójt podjął temat niezwłocznie i zaprosił nas oraz wszystkich potencjalnych użytkowników przedszkola, przyszłych i obecnych na spotkanie w dniu 15 listopada br. poświęcone organizacji edukacji i opieki wczesnoszkolnej w Gminie Czerniewice w nowym roku szkolnym 2018/2019 i latach następnych. Na spotkaniu podejmiemy kroki wyznaczające mapę drogową dojścia do założonego celu.

O wynikach spotkania poinformujemy wkrótce.

Działamy 😉