Pomiń menu

Młodzi rodzice z gminy Czerniewice

Grupa inicjatywna mieszkańców gminy Czerniewice zawiązała się w celu zainicjowania wspólnie z władzami samorządowymi gminy projektu „Budowa gminnego przedszkola z salą żłobkową sposobem na aktywizację zawodową młodych rodziców oraz rozwój gminy Czerniewice.   Celem projektu jest umożliwienie łatwego i szybkiego powrotu na rynek pracy młodym rodzicom poprzez budowę gminnego przedszkola z salą żłobkową. Dobrze funkcjonujące przedszkole z salą żłobkową oprócz umożliwienia szybszego powrotu młodych rodziców na rynek pracy doskonale wpisuje się w strategię rozwoju gminy zakładającą uwolnienie nowych terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych, które umożliwią osadnictwo oraz tworzenie nowych miejsc pracy a tym samym zwiększone zapotrzebowanie na funkcjonowanie gminnego przedszkola wraz z salą żłobkową.