Pomiń menu

Jak o nas piszą?

Jest nam niezmiernie miło, że lokalna prasa zauważyła nasze działania. W kilku lokalnych czasopismach: „Życiu Nasielska”, „Tygodniku Mazowieckim” oraz „Tygodniku Nowodworskim” ukazały się artykuły promujące nasze działania, prowadzone w ramach konsultacji społecznych. Poniżej zamieszczamy skany artykułów i zapraszamy do ich lektury.

tygodnikmazowiecki_konsultacjeulicznewnasielsku_nr5_

zycie_nasielska_nadajnazweulicy_nr3_

tygodniknowodworski_szukajanazwyulicy_nr4_