Pomiń menu

Świetlica w Wójtowie – przyznano fundusze

Świetlica w Wójtowie – przyznano fundusze

Szanowni Mieszkańcy Wójtowa

dzięki wieloletnim staraniom Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” oraz ścisłej współpracy z Urzędem Gminy Barczewo z radością informujemy, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z działania 19.2- wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt budowy „Świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” znalazł się na liście operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w 100% limitu środków dostępnych w ramach tego wydarzenia, projekt zostanie dofinansowany w wysokości 185 947,29 zł.

W wyniku realizacji projektu nasza miejscowość oraz mieszkańcy zyskają miejsce, w którym będą organizować spotkania sprzyjające rozwojowi lokalnej społeczności.