Pomiń menu

Zebranie wiejskie w Wójtowie Luty 2018

Zebranie wiejskie w Wójtowie Luty 2018

Ważne wydarzenie, omawiano Ważne sprawy dla mieszkańców

W trakcie  zebrania omawialiśmy z mieszkańcami wiele ważnych tematów, przeprowadzono konsultacje społeczne na temat zamknięcia ul Kwiatowej

Zdane zostały relacje z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2017

Zaplanowano działania na rok 2018

Omówiono działania Grupy Odnowy wsi w tym sprawę budowy świetlicy oraz zaplanowano konsultacje i prace przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzeni wokół budynku świetlicy. Kolejne prace planowe będą kontynuowane w późniejszym terminie