Pomiń menu

Cykl ,,Gregorius Magnus”

Celem realizowanego przez nas zadania jest zorganizowanie koncertu muzyki klasycznej w samym centrum Szczecina, w Domu Kultury 13 Muz. Artystami występującymi mają być utalentowani uczniowie szkół muzycznych, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania lokalnej społeczności swojego talentu, oraz piękna płynącego z utworów wielu sławnych kompozytorów muzyki klasycznej.

Cele jakie sobie postawiliśmy przy realizacji tego zadania to:

  • zorganizowanie wydarzenia kulturalnego dla lokalnej społeczności,
  •  rozwój talentów wśród uczniów w dziedzinie gry na instrumentach,
  • rozbudzanie w dzieciach i młodzieży zainteresowania muzyką i właściwe kształtowanie wrażliwości na jej piękno,
  • dostarczanie estetycznych przeżyć związanych z występami i możliwością wykazania zdolności i umiejętności przez uczniów,
  • wzbogacenie życia kulturalnego środowiska lokalnego,
  • dostarczenie pięknych przeżyć i radości wszystkim uczestnikom i odbiorcom (słuchaczom) koncertu,
  • nawiązane współpracy z samorządową instytucja kultury, jaką jest Dom Kultury 13 Muz.

Skrót z pierwszego koncertu, który odbył się 06/03/2018

https://www.youtube.com/watch?v=2Fd5uxdpYWI

Zapraszamy na kolejne koncerty w ramach cyklu „Gregorius Magnus” 😀