Pomiń menu

Strefa Melomana

Misją naszej Fundacji jest wspieranie i popularyzowanie szeroko pojętej kultury i sztuki Obecnie jesteśmy na etapie prowadzenie kampanii, której celem będzie promowanie miasta Szczecina oraz młodych artystów, poprzez zrealizowanie projektu, którym będzie film muzyczny o zapomnianych legendach szczecińskich, cel ten zamierzamy zrealizować przy pomocy młodych artystów muzyki klasycznej. Film ma być udostępniany nieodpłatnie za pomocą stron typu video-sharing, aby każdy potencjalny odbiorca mógł się z nim nieodpłatnie zaznajomić. Głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy o zapomnianej kulturze oraz historii, którą warto promować.

Co nowego?