Pomiń menu

Lokalna prasa o naszych działaniach

W zeszłym tygodniu w czterech lokalnych czasopismach: “Tygodniku Nowodworskim”, “Życiu Nasielska”, “Gazecie Nowodworskiej” i “Tygodniku Mazowieckim”,  ukazały się artykuły opisujące sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, w czasie której radni przegłosowali nadanie nazwy Wacława Sokolnickiego jednej z ulic naszego miasta. Autorzy artykułów prasowych podkreślili w nich udział w sesji młodzieży, która poprzez odczytanie listu intencyjnego zachęcała radnych do głosowania za nazwą wybraną w czasie konsultacji. W ten sposób młodzi obywatele zabrali głos, który został usłyszany przez radnych.