Pomiń menu

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

W dniu 1 marca odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Jednym z punktów sesji było podjęcie przez radnych uchwały o nadaniu ulicy nazwy wybranej przez mieszkańców miasta. W czasie sesji uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego odczytali list intencyjny zachęcający radnych do głosowania za nadaniem nazwy  ulicy Wacława Sokolnickiego. Wystąpienie młodych nasielszczan przyniosło zamierzony skutek. Na 14 radnych obecnych na sesji wszyscy zagłosowali za nazwaniem ulicy imieniem Wacława Sokolnickiego. Poniżej zamieszczamy skan listu intencyjnego, jaki odczytany został przez młodych obywateli Nasielska.