Pomiń menu

Szkolenie regionalne

W dniach 23 – 24 marca Elżbieta Wróblewska jako przedstawicielka działań w
tegorocznej edycji akcji Masz Głos, realizowanej przez Nasielskie Towarzystwo
Kultury uczestniczyła w szkoleniu regionalnym w Warszawie.
To okazja do zaprezentowania tego co dotychczas zrobiliśmy w naszym
projekcie dotyczącym ścieżek historyczno – obywatelskich, poznania innych
liderskich inicjatyw oraz dyskusji na temat budowania relacji ze środowiskiem lokalnym.