Pomiń menu

Zjazd regionalny w Gnieźnie!

Zjazd regionalny w Gnieźnie!

Wymiana doświadczeń i moc inspiracji w Gnieźnie

Pełne wrażeń marcowe spotkanie w Gnieźnie na długo zostanie w pamięci uczestników i organizatorów akcji Masz Głos. W dniach 2-3 marca 2018 r. w ramach Akcji spotkali się uczestnicy z województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Kluczowym elementem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wzajemne inspirowanie się ciekawymi rozwiązaniami i praktykami z różnych środowisk.

Piątkowe popołudniu uczestników powitała Iwona Janicka, prezes zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej. Na samym początku spotkania uczestnicy i organizatorzy mogli przedyskutować kwestie organizacyjne zjazdu. Pierwsza fala pozytywnych wrażeń wezbrała już od pierwszych minut – „Atmosfera to klucz do dobrego spotkania” – krzyknął z sali jeden z uczestników. Pomiędzy uczestnikami doszło do interakcji, co przekłada się na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz przepływu wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów lokalnych.

Następnym punktem były zajęcia grupowe o tematyce „Młodzież – współpraca, motywowanie oraz inicjowanie działań z młodzieżą na przykładzie młodzieżowych rad oraz grup nieformalnych.”. Zajęcia poprowadził Damian Dubina, który na początku przeprowadził warsztat mapowania obrazu młodzieży oraz oswajania stereotypów związanych z postrzeganiem młodego pokolenia. Następnie Wyjaśnił precyzyjnie zagadnienia motywacji młodzieży w aktywizowaniu się oraz partnerskiego podejścia z potencjalnymi partnerami. Przekazane podczas prezentacji zostały informacje na temat szczegółów zastosowania art. 5b ustawy o samorządzie gminnym. Na samym końcu finalny warsztat odwrócenia ról, tj. starsi uczestnicy prezentowali projekty młodzieżowe a młodzież oceniała, ukazał perspektywę postrzegania z pozycji osoby, do której komunikujemy przekaz.

Zaraz po warsztacie o młodzieży przeszliśmy do wymiany doświadczeń oraz omówienia aktualnej sytuacji w danej gminie. Pytań i odpowiedzi było mnóstwo, każdy mógł dowiedzieć się „co w trawie piszczy” u znajomych w odległej gminie. Z jakimi problemami czy wyzwaniami się borykają. Bardzo ciekawym tematem podjętym przez uczestników było „zaufanie w codziennych relacjach na linii sąsiad-społecznik”. Okazało się bowiem, że częstokroć sami możemy ograniczać swoje postrzeganie poprzez utrwalone stereotypy.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od kontynuacji dyskusji dnia poprzedniego, a zaraz po tym nastąpił warsztat prowadzony przez Grzegorza Tereszkiewicza „Finansowanie inicjatyw na przykładzie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli jak pozyskać mały grant bez konkursu.” Grzegorz wyjaśnił kwestie związane z ubieganiem się o granty w trybie konkursowym zarówno pod względami formalnoprawnymi, jak i dobrymi praktykami składania wniosków o realizację zadania publicznego.
Po krótkiej przerwie kontynuowaliśmy zajęcia grupowe. Ostatnim zaplanowanym punktem warsztatów były „Konsultacje społeczne na przykładzie tzw. kawiarenek obywatelskich” – warsztat o metodzie open space, gdzie ukazaliśmy w praktyce różnice pomiędzy konsultacjami typu World Cafe i Kawiarenką Obywatelską.
Na sam koniec zjazdu po przerwie obiadowej wszyscy uczestnicy udali się do Muzeum Początków Państwa Polskiego na zorganizowane wystawy i prelekcje filmowe.

Dziękujemy za udział!

Pozdrawiamy,

Zespół Masz Głos.