Pomiń menu

Fundacja Aktywności Lokalnej

Organizacja została założona w 2007 r. (zarejestrowana w 2008). Zaangażowała kilka osób do tej pory udzielających się w dużych organizacjach w Poznaniu. Są to osoby najczęściej pracujące lub prowadzące własną działalność, a które swój każdy cenny czas chcieliby przeznaczyć na rozwój społeczności lokalnych (w rozumieniu małych gmin, wsi, ale też osiedli dużych miast) oraz rozwój osobisty i zawodowy konkretnych osób. Dużą wagę przywiązujemy w swoich działaniach do współpracy ze szkołami i uczelniami, w szczególności w zakresie doradztwa personalno-zawodowego. Fundacja w 2009 roku pozyskała dotacje na realizację kilkunastu projektów, w tym 4 dot. Puszczykowa: dla młodzieży (POKL9.5), Puszczykowo z inicjatywą - promocja puszczykowskich organizacji (POKL 7.3) oraz dla kobiet z małym dzieckiem (2 projekty z POKL 7.3) oraz w innych gminach dla kobiet-matek. Z racji doświadczenia bylibyśmy zainteresowani wsparciem Akcji w monitorowaniu działań województwa wielkopolskiego.

Co nowego?