Pomiń menu

Konarzew – społecznie i obywatelsko

W dniach 23 i 25 kwietnia odbyły  się 2 spotkania, których byliśmy  inicjatorami. Spotkania planowane były  od lutego,  ale z nadmiaru aktywności wszystkich stron możliwe do realizacji dopiero teraz.

 Kolejne wolontariackie spotkanie – tym razem w Szkole Podstawowej w Baszkowie. Uczniowie tej szkoły oraz ze SP Zduny i ZSP Zduny, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w styczniu poznali tajniki ABC Wolontariatu.  Tym sposobem krąg wolontariuszy powiększył się o kolejne 20 osób. Co niektórzy z racji wieku  będą musieli nieco poczekać na pełne wolontariackie zadziałanie, co nie zmienia faktu że niezbędną wiedzę już posiedli. Na potwierdzenie swej wiedzy wolontariusze i koordynatorzy otrzymali certyfikaty. Planowane na 24.04 spotkanie o powołaniu Rady Wolontariatu odbyła się po dzisiejszym spotkaniu wolontariackim Każdy z klubów omówi swoje pomysły i propozycje nt. działania i regulaminu. W czerwcu spotkamy się aby zebrać, przebrać i uporządkować zapisy. Zakładamy pomyślny rozwój wypadków i start Rady od nowego roku szkolnego.

 

Z kolei 25 kwietnia na spotkaniu sąsiedzkim w Konarzewie w miedzy pokoleniowym gronie zastanawialiśmy się  nad możliwościami zwiększenia aktywności mieszkańców w życie wsi, korzystania z dostępnych środków i funduszy oraz zacieśnienia współpracy lokalnej . Pokazując różne możliwości inicjatyw obywatelskich, zadziałania oddolnego chcemy przełamać powszechnie obowiązujący schemat myślenia  ” zawsze tak było i nic się nie zmieni „.

 

Tytuł spotkania przewrotny , ale zdefiniowany prawidłowo. Ta grupa już wie że ONI = MY .

Rozmawialiśmy o inicjatywie lokalnej, petycjach oraz zagospodarowaniu naszej czaso-przestrzeni. Spośród zebranych zgłosili się chętni do utworzenia nieformalnej grupy sąsiedzkiej, która będzie bankiem pomysłów oraz ich społecznym współrealizatorem Jako stowarzyszenie zadeklarowaliśmy wsparcie informacyjno-organizatorskie. Nasz sąsiad Miłosza Zwierzyka z racji „burmistrzowania” odpowiadał na pytania uczestników.

Przy stoliku kawowym trwała dyskusja o naszych codziennych, lokalnych bolączkach. Swoje propozycje i pomysły zebrani wpisali w ankietę potrzeb mieszkańca. Dla nieobecnych, którzy także chcą się podzielić swoimi uwagami ankiety będą dostępne w konarzewskiej bibliotece do połowy maja. Po tym terminie zostaną ułożone rodzajowo wg hierarchii ważności i możliwości realizacji.

Grupa przyjęła nazwę Konarzewska Inicjatywa Sąsiedzka – ulica Baszkowska i Parkowa wzięły Sprawy w Swoje Ręce.  W każdej chwili chętni mieszkańcy mogą dołączyć do zespołu i / lub zgłaszać swoje pomysły , opinie i sugestie .

Tym spotkaniem zamknęliśmy  plan działania złożony w chwili przystąpienia do akcji Masz Głos. Są powody do zadowolenia  – 🙂 Wszystkim zaangażowanym w nasze działania , zarówno kadrze trenersko-doradczej Fundacji Aktywności Lokalnej, jak i samorządowi , organizacjom pozarządowym gminy Zduny oraz aktywnym mieszkańcom Konarzewa bardzo dziękujemy za ten wspólny wysiłek.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !