Pomiń menu

Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA

Stowarzyszenie nasze powstało w roku 2015, jako zapotrzebowanie lokalnej społeczności na reaktywację życia towarzysko-społecznego w Konarzewie. Główne obszary działania wyznaczone w trakcie rozmów z mieszkańcami to aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań. poznawanie nowych ludzi, warsztaty, kursy, szkolenia, , aktywność społeczna . poradnictwo obywatelskie. Nasze działania skierowane są do osób w różnym wieku. Nasz zespól to grono ludzi zaangażowanych i kreatywnych aczkolwiek mało doświadczonych w działalności społecznej. Udało nam się wypracować cykliczne akcje dla dzieci i seniorów. Rok 2018 chcemy poświęcić młodzieży oraz ruchowi wolontarystycznemu. Z aktywnością społeczną i obywatelską nie jest łatwo. Dominuje pogląd , że nie ma szans na zmiany, zatem nie warto się angażować. Chemy zmienić ten stereotyp myśłenia poprzez rózne akcje / inicjatywy realizowane z projektów, m.in FIO oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki dotychczasowym kontaktom i współpracy z NGO oraz trenerami  z powiatu i województwa  czerpiemy wiedzę oraz inspirację do działania. Stawiamy na podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych oraz partnerstwo międzysektorowe. Dzięki dobrej współpracy z lokalnym samorządem oraz pozyskanym Partnerom społecznym i biznesowym rosną szansę na realizację naszej wizji i wizji , zawartej w Strategii rozwoju organizacji na lata 2016-2024.  Nasze motto RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ nie jest dla nas pustym  sloganem ale wyzwaniem, które podjęliśmy 3 lata temu.

Co nowego?