Pomiń menu

Konsultacji Społecznych dotycząca „Założeń do planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025”

Konsultacje społęczne Gmina Barczewo

8 lutego 2017  r. o godz 8.00  w Barczewie odbyła sie  II tura Konsultacji Społecznych dotycząca „Założeń do planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025”

w konsultacjach mamy swoich aktywnych przedstawicieli w osobach Sołtysa Adama Perczyńskiego, przedstawicielki z Rady Sołeckiej Alicji Kowalik

/http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/ii-tura-konsultacji-spolecznych/