Pomiń menu

Spotkanie poświęcone funduszowi sołeckiemu w gminie Żukowo

W niedzielę 15 kwietnia zaprosiliśmy do Chwaszczyna sołtysów, członków rad sołeckich, radnych z Gminy Żukowo a także wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem, na spotkanie poświęcone funduszowi sołeckiemu w gminie Żukowo. Naszym gościem był Szymon Osowski, koordynator lokalny akcji Masz Głos, który pomagał nam w uporządkowaniu procedur przy uchwalaniu funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki funkcjonuje w Gminie Żukowo od 2014 r. Pierwsza uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żukowo środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta 26 marca 2013 r. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich od 4 lat decydują o podziale środków funduszu sołeckiego.

W naszej gminie na przestrzeni czasu zmieniło się podejście zarówno do sposobu wybierania przedsięwzięć do wniosku o podział funduszu jak i katalog zadań, które z funduszu mogą zostać sfinansowane. W tym czasie powstały również 2 nowe sołectwa.  Stan wiedzy w sołectwach w zakresie procedury uchwalania wniosków jest na rożnych poziomie. Z tego względu zdecydowaliśmy się przy wsparciu akcji 'Masz Głos’ na weryfikację uchwał i protokołów wszystkich sołectw dotyczących podziału środków na 2018 rok. Nasz ekspert przy okazji weryfikacji wniosków podpowiedział nam jakie zapisy powinny być zmienione w statutach sołectwa, ze względu na niezgodność z przepisami prawa. Bardzo udane spotkanie w formie kompendium funduszu sołeckiego, podane w uporządkowany i przejrzysty sposób.

Bardzo dziękujemy za przyjęcie nas do Akcji oraz przyjęcie zaproszenia na spotkanie do Chwaszczyna.

Aktualne informacje sołeckie zamieszczone są na profilu sołeckim na FB https://www.facebook.com/RADA-So%C5%82ecka-Chwaszczyno-911202825612759/ oraz naszej stronie internetowej http://radasolecka.pl.