Pomiń menu

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Fundacja TRYBIK dziękuje KAPITULE nagrody „Super Samorząd” za docenienie naszych działań w zakresie współpracy z dwiema gminami, zaangażowanie młodzieży oraz rozwój i wzmocnienie wolontariatu w gminach, czyli za ” Wolontariat ponad granicami”.  Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi Wolontariusze i współpraca z samorządem lokalnym. Nie byłoby to też możliwe, gdyby nie opieka naszych koordynatorów: Iwony Janickiej i Damiana Dubiny. To sukces nas wszystkich!

Cieszymy się, że mogliśmy stanąć na podium obok innych organizacji i grup, działających na rzecz swojego środowiska lokalnego. Gratulujemy wszystkim biorącym udział w akcji Masz Głos, życzymy satysfakcji z podejmowanych działań oraz sukcesów i zadowolenia.

Przyznana Nagroda Super Samorząd dla Fundacji TRYBIK, gminy Obrowo i gminy Lubicz będzie motorem nakręcającym nasze TRYBIKI do dalszych działań !!! Taka NAGRODA zobowiązuje !!! Będziemy starali się nie zawieść !!!

Barbara Mońko-Juraszek, prezes Zarządu Fundacji TRYBIK wraz z wiceprezes Anitą Jankowską