Pomiń menu

Fundacja TRYBIK

Fundacja działa od 2015r. Mamy na swoim koncie kilka akcji, takich jak przekazanie żywności rodzinom potrzebującym, zorganizowanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, ukierunkowanie i pomoc w dotarciu do odpowiedniej instytucji w celu załatwienia spraw urzędowych, pisanie pism urzędowych, pomoc dzieciom z rodzin ubogich. W roku 2016 zrealizowaliśmy 4 duże inicjatywy, tj. „Bezpłatnego prowadzenie Punktu Poradnictwa Obywatelskiego”, „Spotkania z baśnią i legendą”, akcji charytatywnych dla chorego na białaczkę chłopca, „Fundacja TRYBIK dzieciom”. W roku 2017 mamy na koncie sporo akcji podczas różnego rodzaju festynów na terenie woj. kuj-pom., jak i zajęcia rozwijające talent dzieci.

Co nowego?