Pomiń menu

Razem na festynie w Lubiczu Dolnym

Razem na festynie w Lubiczu Dolnym

Dzięki wolontariuszom Fundacji TRYBIK udało nam się zrealizować kilka zadań podczas jednej imprezy, czyli na festynie w Lubiczu Dolnym, gdzie fundacja ma swoja siedzibę. Na prośbę sołectwa część z nas prowadziła animacje, zabawy i konkursy sportowe dla dzieci. Przy innym stanowisku prowadziliśmy warsztaty rękodzielnicze, co było finansowane z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. Przy kolejnym punkcie można było wziąć udział w loterii fantowej, której dochód przeznaczony jest na zakup materiałów plastycznych na prowadzone przez nas zajęcia dla dzieci. Sprawdza się powiedzenie, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, bo dzięki ponad dwudziestu wolontariuszom mogliśmy więcej! A przed nami szereg imprez o podobnym charakterze, ale damy radę! Dziękujemy wszystkim życzliwym nam osobom, firmom, instytucjom za współprace i pomoc.

Barbara Mońko-Juraszek

Anita Jankowska