Pomiń menu

Zanim wybierzesz! Czy radny jest bezradny?

Stowarzyszenie ”Uwierzyć w Siebie” w ramach tegorocznej akcji Masz Głos będzie zajmowało się funkcjonowaniem rady gminy Dolice oraz poszczególnych jej radnych.

Korzystając z zaproszenia na spotkanie wyborcze w Gminnym Centrum Integracji społecznej i Profilaktyki kandydata na wójta gminy Dolice Pana Marka Wejmana mieliśmy okazję przedstawić przybyłym mieszkańcom naszej gminy materiały ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” omawiające prawa i obowiązki przyszłych radnych oraz materiały dotyczące praw mieszkańców i samej idei akcji, której jesteśmy uczestnikiem.

Skorzystaliśmy również z zaproszenia mieszkańców miejscowości Kurcewo (w gminie sąsiadującej z gminą Dolice). Przekazaliśmy przybyłym mieszkańcom materiały dotyczące radnych, praw mieszkańców, inicjatywy lokalnej.

Mieszkańcy powinni znać prawa i obowiązki radnych, których zamierzają wybrać w nadchodzących wyborach. Mieszkańcy powinni również wiedzieć do czego mają prawo w kontaktach z samorządem.

W dniu wyborów samorządowych naszą postawą i udziałem w wyborach pragnęliśmy przekazać znaczące hasło tegorocznej akcji „TWÓJ GŁOS MA MOC”.

A już niebawem rozpoczniemy realizację naszych działań zaplanowanych w tegorocznej akcji.

Tomasz Lalik

Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie”