Pomiń menu

OTWARTOŚĆ, SZACUNEK, TOLERANCJA, czyli TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ w BOLECHOWIE

19 listopada w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego   w Bolechowie zainaugurowano Tydzień Edukacji Globalnej. Tego dnia, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, zrealizowano projekt pod nazwą Żywa Książka oraz warsztaty nt. konfliktów i pokoju na świecie.

Idea Żywej Książki  opiera się na osobistej rozmowie z przedstawicielem grupy doświadczającej stygmatyzacji, stereotypizacji, narażonej na wykluczenie i gorsze traktowanie. Wśród naszych gości znalazło się 7 Książek- osób, które ze względu na swoją inność doświadczyły gorszego traktowania i wciąż zmagają się z brakiem akceptacji. Niepełnosprawność, kolor skóry, pochodzenie, płeć czy religia to problemy  budzące skrajne emocje i postawy. Dlatego tak ważne jest tworzenie przestrzeni do edukacji o prawach człowieka.

Idea Żywej Książki została przyjęta przez młodzież entuzjastycznie Spotkanie z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym stworzyło możliwość oswojenia  młodych ludzi z innością. Stworzyło okazję do wzajemnego poznania, skonfrontowania swoich poglądów i  uprzedzeń  w atmosferze otwartości, szacunku i tolerancji. Dało możliwość poznania przedstawicieli innych kultur i nabycia umiejętności komunikowania się w świecie wielokulturowym. Pozwoliło na nowo dostrzec problemy ludzi funkcjonujących    w naszym bliskim otoczeniu.

Udział w warsztatach pozwolił zrozumieć, że wiele istotnych problemów współczesności ma zasięg globalny i dotyczy także każdego z nas. Dlatego powinniśmy podejmować wspólne działania, aby je rozwiązywać.