Pomiń menu

Bolechowo - INTEGRACJA 2018 (Archiwum)

Grupę  Bolechowo 2018 stanowi grupa uczniów Zespołu Szkół w Bolechowie. Od lat podejmujemy inicjatywy  wspierające samorządność uczniowską oraz  świadomość obywatelską. Promujemy wolontariat. Chcemy być aktywną częścią lokalnej społeczności.

Co nowego?