Pomiń menu

NARODOWE CZYTANIE

Nie mogło nas zabraknąć podczas Narodowego Czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym. Prezes Barbara Mońko-Juraszek przypomniała życiorys Żeromskiego, a towarzyszący jej wolontariusze: Klaudia S. i Kacper S. recytowali wiersze. Było nam miło zasiąść wśród tak zacnych gości, jak p. Wójt, p. Sekretarz, p. Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz, koleżanki Radne, Przebojowe Złotorianki i inni. Fundacja współpracuje od lat z biblioteką i realizuje wiele wspólnych projektów.