Pomiń menu

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Toruniu – 13.12.2018r.

"ŻYCIE JEST PO TO, ŻEBY DAWAĆ Z SIEBIE JAK NAJWIĘCEJ INNYM LUDZIOM" - takie motto przyświecało spotkaniu społeczników.

Fundacja TRYBIK wzięła dzisiaj, 13.12.2018r. w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych w Toruniu. Fundacja reprezentowana była przez prezes zarządu Barbarę Mońko-Juraszek oraz Małgorzatę Rudewicz. Nasza prezes otrzymała z rąk p. Starosty gratulacje za swoje zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności gminnej i powiatowej. W wyniku tajnego głosowania została wybrana również na zastępcę delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którym został po raz kolejny kolega Kazimierz Musiałowski. Obojgu nie brakuje temperamentu, więc współpraca zapowiada się ciekawie i owocnie.