Pomiń menu

SZKOLIMY SIĘ!!!

Fundacja TRYBIK wyszkolona!!! W dniach 6-8.12.2018r. 10 osób miało okazję wziąć udział w trzydniowym szkoleniu nt. „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Pogłębiliśmy swoją wiedzę o finansach publicznych, tworzeniu i uchwalaniu budżetu gminnego, funduszu sołeckiego, jawności stanowienia prawa. Rozmawialiśmy o kompetencjach i obowiązkach starostów, wójtów, radnych, sołtysów. Podczas zajęć praktycznych pisaliśmy skargi, petycje, wnioski do władz. Szkolenie organizowane było przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Dla niektórych z nas był to kolejny etap szkolenia. Chętnie podzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami nie tylko z mieszkańcami, ale i radnym.