Pomiń menu

Wybrany radny powinien być dostępny dla mieszkańców

Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” w tegorocznej akcji Masz Głos będzie realizowało projekt pt.  „Radny (nie) bezradny”

W ramach projektu nawiążemy współpracę z nowo wybranymi radnymi w gminie Dolice. Będziemy zabiegali o stały kontakt radnych z mieszkańcami gminy. W oficjalnych pismach poprosimy radnych o ustalenie formy  regularnych kontaktów z mieszkańcami co wynika z ciążącego  na nich obowiązku. Ponadto będziemy na bieżąco sprawdzali wpływ radnych na kierowane przez nas i mieszkańców wnioski aby określić ich zaangażowanie i stanowisko. Będziemy sprawdzali czy radni są skuteczni czy też nie potrafią wspierać społeczności lokalnych w miarę swoich kompetencji. Będziemy służyli również pomocą w przygotowywaniu takich wniosków.

Realizując projekt będziemy korzystali z pomocy i wsparcia ekspertów w ramach akcji „Masz Głos” aby nasze działania były prowadzone rzetelnie i zgodnie z prawem. Planujemy zorganizować spotkanie na terenie gminy Dolice z ekspertem na temat funkcjonowania rady gminy – praw, obowiązków a także praw mieszkańców w kontaktach z radnymi.

Pod koniec tegorocznej edycji akcji „Masz Głos” przygotujemy raport z realizacji naszych celów. Poinformujemy w raporcie mieszkańców jak radni wywiązywali się z obowiązków pełnionej przez nich funkcji.

Nasz projekt ma na celu podkreślenie znaczenia funkcji radnego w społeczności lokalnej. Chcemy aby radni mieli świadomość, że bycie radnym to nie tylko funkcja ale również służba na rzecz swoich mieszkańców. Mamy na celu również uświadomienie mieszkańcom, że wybrali radnych w takim celu aby mogli zwracać się do nich  o wsparcie i pomoc w sprawach dotyczących ich społeczności.

Tomasz Lalik