Pomiń menu

Kampania Profrekwencyjna 2018

Uczniowie tworzący grupę Bolechowo-Integracja 2018 aktywnie włączyli się w ogólnopolską kampanię społeczną aktywizującą mieszkańców Murowanej Gośliny do świadomego uczestnictwa w tegorocznych wyborach samorządowych.

 

W tym celu w dniach 15-19 października członkowie grupy przeprowadzili 4 warsztaty dla uczniów najstarszych klas liceum i technikum Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, w czasie których uświadomili im, dlaczego wybory samorządowe są tak ważne dla społeczności lokalnych.

Pierwszą część warsztatów poświęcono zdefiniowaniu samorządu.

Uczniowie dowiedzieli się:

  • czym jest samorząd terytorialny,
  • czym zajmują się samorządy: gminny, powiatowy, wojewódzki,
  • jakie są kompetencje i zadania każdego z tych samorządów,
  • jak wybierane są władze do tych samorządów,
  • dlaczego wybory do samorządów są ważne,
  • jak samorząd lokalny wpływa i może wpłynąć na ich życie.

W drugiej części warsztatów prowadzący przybliżyli uczestnikom procedury wyborcze oraz zaprezentowali listy kandydatów do władz samorządowych. Uświadomili konieczność zapoznania się z ich programami wyborczymi, podkreślając, że tylko w ten sposób można świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w wyborach.

Na zakończenie warsztatów wszyscy ich uczestnicy otrzymali specjalnie zakupione na ten cel przypinki, promujące kampanię Mój Głos Ma Moc.

Ostatnim punktem naszych działań, najtrudniejszym, była aktywizacja mieszkańców Murowanej Gośliny do uczestnictwa w wyborach. W tym celu odbyliśmy kilkanaście rozmów z  przypadkowymi mieszkańcami,  którzy, wbrew naszym obawom, poparli nasze dążenia do zwiększenia udziału społeczności lokalnej w wyborach. Również i oni otrzymali przypinki promujące kampanię.