Pomiń menu

SPOTKANIE z RADNYMI RADY MIEJSKIEJ w Zdunach

RADA MIEJSKA w Zdunach

30 stycznia 2019 

Radni wybrani w październiku 2018 to nasi reprezentanci, nasz głos na forum publicznym. Rada Miejska w Zdunach liczy 15 radnych. Połowa z nich to sprawuje tę funkcję po raz pierwszy. Większość tematów na które trafiają to rzeczy nowe, nieznane, ważne dla nas, mieszkańców oraz dla gminy.

Już w grudniu jako Prezes Stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA, uczestnik akcji MASZ GŁOS oraz jako Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach złożyłam propozycję spotkania z radnymi, aby zaproponować i przedyskutować możliwości współpracy w trakcie kadencji.

Do spotkania doszło w styczniu, po sesji Rady. Spośród 15 radnych udział wzięło 11 – wszystkie kluby Radnych były reprezentowane.
Ponieważ było to nasze spotkanie zapoznawcze – społecznikowsko-samorządowe, zatem króciutko wprowadziłam w tematykę społeczno-obywatelską, którą zajmuje się nasze stowarzyszenie w ramach uczestnictwa w akcji MASZ GŁOS oraz strony Obserwatora.

Ponieważ większość radnych sprawuje mandat I kadencji, zatem zebrani wykazali spore zainteresowanie zagadnieniami, które mogą być przydatne w działaniach samorządowych na rzecz lokalnej społeczności w gminie Zduny.
Jest zatem przestrzeń do wspólnego działania – wszak samorząd to w rozumieniu MASZ GŁOS-u administracja publiczna, sektor społeczny oraz mieszkańcy.
Łączymy siły, wiedzę i możliwości . W ramach informowania mieszkańców o pracy Rady, Radnych w terenie został utworzony profil OBSERWATOR – dedykowany radnycm, społecznikom, mieszkańcom. To przestrzeń do wymiany poglądów, opinii, pytań oraz informacji.

https://www.facebook.com/Obserwator-223182691964402/

Dla każdego radnego został przygotowany pakiet info-promocyjny złożony z ulotek i broszurek MASZ GŁOS.