Pomiń menu

DEBATA SPOŁECZNA W KONARZEWIE

Pieszo-rowerowa debata  Mieszkańców 

3 lutego 2019

Debata społeczna – kolejne narzędzie po które sięgnęliśmy , aby temat budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Konarzewie ruszył z miejsca. Skorzystaliśmy z tej możliwości, aby zasięgnąć opinii mieszkańców.

Dyskusja miała miejsce w Konarzewie i zgromadziła 47 osób – mieszkańców ze wszystkich części Konarzewa, rodowici Konarzewiacy i mieszkający od niedawna. Młodzież, dorośli i seniorzy – panie i panowie.  Już na etapie planowania ścieżki w roku 2016 gmina Zduny zadeklarowała współfinansowanie  inwestycji. Na spotkaniu ze Starostą przy składaniu petycji otrzymaliśmy informację, że jeśli zostanie podjęta realizacja zadania to nie ma możliwości zrobienia jej w całości, będzie realizowana etapami.  Tematem debaty było wypracowanie rozwiązania wg opinii mieszkańców, którą część wsi wybrać na początek. Ścieżka bowiem ma być wzdłuż drogi powiatowej , całkowita jej długość to ok. 3,5 km.

Obecny na spotkaniu Miłosz Zwierzyk – Kierownik inwestycji w Urzędzie Miejskim w Zdunach, członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego i …mieszkaniec Konarzewa przypomniał koncepcję powiatowej sieci ścieżek pieszo-rowerowych przyjętych w 2015 roku. Odpowiadał na pytania zebranych – w kontekście finansowym oraz technicznym. Mieszkańcy zgłosili swoje propozycje, miejsca od których wg nich należy rozpocząć budowę ścieżki – wg względów społecznych , potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Wybrana lokalizacja była jednocześnie przydziałem do grupy warsztatowej, która opracowała argumenty przemawiające za ich punktem widzenia.

Wybrano 3 lokalizacje i 3 grupy przystąpiły do zadania aby przedstawić argumenty jakie zostały przez nich przygotowane

1. Krotoszynka – tory – 770 m
2. Biblioteka – tory – 1400 m
3. Biblioteka – las – 1300 m

Liderzy grup przedstawili co dla nich było ważne , dlaczego wybrali taki a nie inny fragment , co dla nich było priorytetem ? Na zakończenie zebrani zagłosowali na lokalizację, która ich zdaniem powinna być priorytetem. Najwięcej głosów uzyskała opcja najdłuższego odcinka, o najbardziej zniszczonej nawierzchni, najbardziej zaludniona, najdroższej do wykonania / z uwagi na zniszczenia i zapadliska nawierzchni .

Nie znaczy to że pozostałe argumenty pójdą do kosza. Ze wszystkich wypracowanych rozwiązań sporządzimy raport, który będzie przedłożony na spotkaniu w starostwie. W czasie gdy omawialiśmy ścieżko-rowerowe sprawy za naszymi plecami wesoły rozgardiasz czyniły dzieciaczki. Dzięki kącikowi do zabaw w spotkaniu mogli wziąć udział rodzice maluszków. Możliwe było to dzięki naszym wolontariuszce Wiktorii Kozłowskiej z Kobylina.