Pomiń menu

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

15 marca, jak wielu uczniów polskich szkół, uczestniczyliśmy w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Chcieliśmy wyrazić swoją niezgodę na bierność polityków wobec postępowania zmian klimatu, niezgodę na brak ponoszenia odpowiedzialności przez korporacje, które swoją działalnością dewastują nasz klimat, niezgodę na brak edukacji uświadamiającej przyczyny zmian klimatu i zagrożenia wynikające z jego ocieplenia. Stan świadomości ekologicznej Polaków jest wciąż niski. Mimo szerokich dyskusji w przestrzeni publicznej wielu ludzi nadal prowadzi nieprzyjazny dla środowiska naturalnego styl życia.

Emisja CO2 stanowi największe zagrożenie, prowadzi do nieprzewidywalnych skutków ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Ma charakter globalny, niezależny od granic. Za 20 lat walka ze skutkami tych zmian spadnie na nasze barki. Spowodowanie zmniejszenia emisji CO2 jest  możliwe tylko przez odpowiednie zmiany przepisów i to politycy są za to odpowiedzialni-za znalezienie sposobu na finansowanie nowych technologii, za wymuszenie konkretnych zmian w polityce korporacji. Nikt tego za nich nie zrobi.

Stąd nasza determinacja, aby tego dnia być obecnym w tym miejscu i razem z innymi młodymi ludźmi skandować hasła: „Dosyć ignorancji polityków”, „Ziemia jest jedna”. Udział w akcji poprzedziły rozmowy na temat  zachowań proekologicznych.