Pomiń menu

SPOTKANIE SOŁTYSÓW GMINY ZDUNY

Towarzysko-robocze spotkanie sołeckie 

27 marca 2019

W lutym we wszystkich sołectwach gminy Zduny odbywały się wybory sołeckie. 3 sołtysów zostało wybranych ponownie, kolejnych 3 to nowicjusze . 

Miły akcent podczas Sesji Rady Miejskiej w Zdunach. Kwiaty i podziękowania od Burmistrza i Przewodniczącej rady Miejskiej dla Sołtysów poprzednich kadencji. Kwiaty i życzenia owocnej pracy dla Sołtysów tej kadencji.

Po obradach towarzysko-robocze spotkanie sołeckie . Jako uczestnicy akcji MASZ GŁOS chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą, materiałami informacyjnymi. Zachęcamy do zaglądania na stronę www.maszglos.pl

Połowa sołtysów sprawuję tę funkcje kolejną kadencję. Kolejni dopiero rozpoczęli  swoją działalność Spotkały się wiedza , doświadczenie oraz możliwości i chęci do współpracy. Łączymy siły, bo wiele kwestii z którymi borykać się będziemy jako sołtysi na co dzień możemy rozwiązać wspólnie.

Na spotkaniu obecni byli Sołtys Baszkowa – Tomasz Ptak, sołtys Bestwina – Grzegorz Szafraniak, Sołtys Rudy – Dominik Nowak, Sołtys Perzyc – Zdzisław Krystek, sołtys Chachalni – Zbigniew Gaszyński oraz Ja , jako sołtys Konarzewa. Uczestniczyli także Danuta Kaługa – Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Magdalena Konrady – radna sołecka z Bestwina, Robert Marciniak – radny sołecki Konarzewa.

Każdy sołtys otrzymał zestaw info-promocyjny akcji, stowarzyszenia oraz broszurę o Funduszu Sołeckim. W spotkaniach korzystamy z wyposażenia zakupionego z mini-grantów MASZ GŁOSU.