Pomiń menu

Edukacja obywatelska

W tegorocznej edycji akcji Masz Głos stwierdziliśmy, że edukację obywatelską należy zaczynać wcześnie i adresatami naszego działania zostały lubartowskie szkoły.

Wiedza to władza, władza to pieniądze. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić lekcję poglądową dla uczniów lubartowskich szkół. Którzy mogli bezpośrednio doświadczyć, jak ich wiedza i umiejętność odnajdywania odpowiedzi jest wynagrodzona.

Oczywiście uczestnictwo w lekcji nie było obowiązkowe i wymagało pośrednictwa nauczyciela przy przesłaniu właściwego hasła, ale sądzimy, że to nie był uciążliwy wymóg dla zaangażowanego pedagoga. Który mógł być wręcz inspiratorem takiej lekcji wychowania obywatelskiego w praktyce.

Konkurs nie był indywidualny, wymagał wspólnego działania dla wspólnego dobra. Co to jest innego, niż budowanie może mikro, ale lokalnej – wspólnoty.

Taki sens miał dla nas ogłoszony konkurs, oparty na wiedzy dotyczącej naszego samorządu lokalnego. Na podobnych zasadach działa samorząd szkolny, więc na naukę praktycznej wiedzy o społeczeństwie nigdy nie jest – za wcześnie.

Takie idee przyświecają wg nas akcji Masz Głos. Organizowaniu się m.in. wokół sprawy ważnej, pożytecznej z punktu widzenia większej, czy mniejszej grupy mieszkańców. Którymi są przecież lubartowscy uczniowie. Dzięki akcji mogliśmy zaproponować nagrodę za wiedzę. A ze względu na temat i adresatów krzyżówki – poprosiliśmy o patronat Burmistrza Miasta Lubartów Krzysztofa Paśnika.

Gratulacje należą się Dyrektorowi Szkoły Krzysztofowi Świciowi, Pani Dorocie Misiarz i uczniom klasy VA Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubartowie. Nagrodę w wysokości 500 zł przekazaliśmy na konto Rady Rodziców.

Naszym zdaniem, zdobycie, bądź poszerzenie wiedzy dotyczącej lokalnego samorządu ma procentować. A aktywność popłacać. Tym bardziej, że rozwiązaniem było hasło: wspólnota samorządowa.