Pomiń menu

INICJATYWA LOKALNA w KONARZEWIE

Inicjatywa mieszkańców z ul. Szczerkowskiej 
grudzień 2018 – marzec 2019
Pod koniec 2018 roku grupa mieszkańców ul. Szczerkowskiej zwróciła się do mnie, jako do Prezesa Stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA oraz lokalnego społecznika z zapytaniem o możliwość naprawy drogi gminnej, przy której mieszkają. W przedsięwzięcie zaangażowanych było 14 mieszkańców ulicy Szczerkowskiej.

Otrzymali broszurki MASZ GŁOS – Inicjatywa Lokalna, dopytane kilka kwestii w gminie i zainteresowani przystąpili do opracowania wniosku. Ze swej strony zadeklarowali zorganizowanie sprzętu oraz pracę własną. W tym układzie gmina przekaże potrzebny do naprawy drogi tłuczeń.  Wniosek został złożony w połowie stycznia, rozpatrzony w połowie lutego. Realizacja zadania miała miejsce w marcu. To pierwsza tego typu aktywność mieszkańców, którzy wzięli sprawy w swoje ręce nie czekając aż dostaną gotowe rozwiązanie od gminy.