Pomiń menu

KONARZEWSKA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

KONARZEWSKA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Stowarzyszenie, Grupa Nieformalna i Mieszkańcy 

lipiec 2018 – kwiecień 2019 

Od początku naszego powstania w 2015 roku podejmujemy i realizujemy lub współuczestniczymy w szeregu różnorodnych incjatywach, akcjach  i wydarzeniach . Są to przede wszystkim działania na rzecz mieszkańców Konarzewa oraz gminy Zduny, a także organizacji społecznych działających lokalnie.

Przez te 3 lata udało nam się wypracować rozpoznawalność, wizerunek aktywnego i zaangażowanego grona który ma pomysł, wiedzę i możliwości realizowania tych zadań.

W październikowych wyborach samorządowych wystawiliśmy 2 kandydatów do Rady Miejskiej w Zdunach. Jeden z nich zdobył mandat. W lutym zaś były wybory sołeckie. W tych także wystartował nasz reprezentant. Prezes naszego Stowarzyszenia została wybrana sołtysem Konarzewa. Zaproponowaliśmy też kandydatów do Rady Sołeckiej. W jej skład wszedł nasz radny miejski, członek stowarzyszenia oraz lider Grupy Nieformalnej Konarzewska Inicjatywa Sąsiedzka.

Współpracując otwieramy sobie drogę do kolejnych działań, dających możliwość włączenia naszych mieszkańców w nurt życia społecznego , zainteresowania tym , co sami mogą zrobić, pokazać co i jak należy zrobić. Współpracują z nami samorząd lokalny oraz instytucje kulturalno-oświatowe, organizacje społeczne z gminy, powiatu oraz Wielkopolski. Podjęliśmy współpracę z lokalnym biznesem.

Pełnymi garściami korzystamy ze spotkań i warsztatów – przy każdej okazji promując naszą aktywność i działania. Przy tej okazji promujemy jednoczesnie nasze dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze, partnerstwo międzysektorowe oraz zachęcamy do wstąpienia w szeregi Masz Głosu.

 

Priorytetem są wszelkie działania mające pokazać mieszkańcom , że ich zainteresowanie tym co dzieje się dookoła, w sferze publicznej powinno leżeć w ich kręgu zainteresowania. Powinni pytać, reagować, podejmować działania. Nie zawsze, nie wszędzie się da, uda od razu. Próby podejmować trzeba.

Jednakże w swoim wachlarzu działań mamy też inne aktywności, inne obszary, innych odbiorców działań. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy …rozrywka, kultura, edukacja , sport. Bierzemy udział w organizowanych szkoleniach, zapraszamy na organizowane u nas. Poszukujemy partnerów do współpracy oraz funduszy na realizację działań.

Różne drogi prowadzą do celu. 4 rok naszej działalności a my ciągle w podróży do lepszego,. aktywnego i zaangażowanego Konarzewa.