Pomiń menu

Szkolenie sołtysów w Lelisie

Szkolenie sołtysów w Lelisie

Warsztaty "w trybie wirujących kółek i latających poduszek" - takie rzeczy są u nas możliwie! Przekonali się o tym sołtysi podczas szkolenia w sobotę 8 lutego, które odbyło się w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

Warsztaty poprowadziła Grażyna Jałgos-Dębska, prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza. W przyswajalnej formie przedstawiła podstawy prawne funkcjonowania sołectwa, zadania i kompetencje sołtysów, analizę statutu sołectwa Aleksandrowo oraz organizację zebrania wiejskiego.

Dobry lider podnosi swoje kompetencje i zdobywa wiedzę przez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach. Pełniąc funkcję publiczną i realizując zadania sołtysa warto, aby brał udział w wydarzeniach związanych z działalnością samorządu gminnego. W szkoleniu w Lelisie uczestniczyli aktywni liderzy gmin Lelis, Rzekuń, Kadzidło i Troszyn.

Inicjatorem szkolenia był radny gminy Lelis – Kamil Stepnowski, także sołtys sołectwa Aleksandrowo i członek stowarzyszenia „Projekt Radomir”. Wcześniej uczestniczył w akcji Masz Głos, natomiast teraz bierze udział w programie Akademia Samorządowa. Ważny jest dla niego własny rozwój, ale też wzrost kompetencji kolegów z regionu.