Pomiń menu

Czy ta prawda jest prawdziwa?

Czy ta prawda jest prawdziwa?

Jaka prawda płynie z legend, przekonali się uczestnicy projektu Fundacji TRYBIK, zrealizowanego w ramach zadania publicznego powiatu toruńskiego.

Projekt „Prawda płynąca z legend” opierał się na warsztatach dla dzieci, które poznawały legendy swoich miejscowości. Źródłem był zbiór: „Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary”, a dokładniej dwie opowieści: „Legenda o Madeju z Szembekowa” i „O Krzywoustym z Brzozówki i Bazylim z Krobi”. Legendy o trzeciej miejscowości nie było, więc wymyśliła ją na potrzeby warsztatów Barbara Mońko-Juraszek. Zatytułowano ją „Jak to z głogiem i Głogosią było …”, a wyjaśniała powstanie nazwy wsi Głogowo.

Kamishibai…

Wszystkie teksty legend zostały podzielone na fragmenty. Dzieci robiły do nich ilustracje, które – po ułożeniu w całość – stworzyły teatr obrazu, tzw. teatr Kamishibai. „Kamishibai to niezwykła forma pracy z dziećmi. Za pomocą niepozornej, drewnianej skrzynki wypełnionej ilustracjami, przenosimy uczestników do świata baśni i fantazji. Skrzynka tutaj staje się ramą, która pozwala w pełni skupić się na opowieści i obrazach jej towarzyszących. Zajęcia tego rodzaju wyzwalają pozytywne emocje, promują pozytywne postawy i wartości, rozwijają wyobraźnię, i koncentrację uwagi, umożliwiają swobodną wypowiedź plastyczną, dostarczają wiedzy o najbliższych miejscach, uczą kreatywności, zachęcają do czytania i poszukiwania prawd w starych opowieściach. W spektakl zaangażowani są wszyscy uczestnicy, co pozytywnie wpływa na grupę i tworzy całość, bo bez jednego elementu wszystko traci sens, więc dodatkowo uczestnicy uczą się odpowiedzialności.”

Grupa okazała się wspaniała, udało nam się stworzyć świetną atmosferę, dzięki czemu spotkania były przyjemne, a czas szybko płynął, nawet za szybko.

Spektakl w Obrowie

Na zakończenie chcieliśmy pochwalić się efektami wakacyjnej pracy, więc pojechaliśmy do Obrowa i tam w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy zaprezentowaliśmy przygotowany spektakl „Jak to z głogiem i Głogosią było…?” Ze względu na pandemię widownia musiała być okrojona, ale planujemy nagranie, które będzie można spokojnie obejrzeć w zaciszu domowym.

Oprócz tego karty będą wykorzystane podczas lekcji języka polskiego jako rozszerzenie podstawy programowej i kompetencji językowych.

Działamy we współpracy

Projekt zrealizowany był dzięki dofinansowaniu ze środków powiatu toruńskiego, środków własnych Fundacji TRYBIK, współpracy i pomocy ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Urzędu Gminy w Obrowie.

Takie przedsięwzięcie nie udałoby się, gdyby nie życzliwość i pomoc wielu osób, w tym dzieci i ich rodziców, za co serdecznie dziękuję.

Barbara Mońko-Juraszek

„O Krzywoustym z Brzozówki i Bazylim z Krobi”

„Legenda o Madeju z Szembeka”

„Jak to z głogiem i Głogosią było …”