Pomiń menu

Współdziałaj z Legionem Przejrzystości!

Współdziałaj z Legionem Przejrzystości!

Legion Przejrzystości - Obywatelska Sieć Strażnicza (Metropolitalny Oddział Górnośląski) zachęca do współdziałania.

Zapraszamy osoby zainteresowane działaniami w ramach wolontariatu na rzecz podwyższania standardów na rzecz przejrzystości w życiu lokalnym i regionalnym z obszaru Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Szczególnie zależy nam na poprawie procedur i mechanizmów związanych z budżetami obywatelskimi/partycypacyjnymi na terenie Metropolii.

Kontakt: Wspólnota Wielopokoleniowa – Sztab Legionu Przejrzystości, 720 120 720, [email protected]