Pomiń menu

Wspólnota Wielopokoleniowa

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA jest Organizacją Obywatelską ustanowioną w 2014 roku w celu zwiększenia zaangażowania obywateli, grup i inicjatyw oddolnych w życie publiczne. WSPÓLNOTA swoją Misję realizuje między innymi poprzez: * pobudzanie społecznej aktywności obywateli, społeczności i wspólnot lokalnych, * zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, osób w podeszłym wieku, w szczególności chorych i z niepełnosprawnościami * edukację, integrację społeczną, aktywizację

Co nowego?

Udział w poprzednich edycjach