Pomiń menu

Jeden „zwykły” dzień

Jeden „zwykły” dzień

Pani Marzenka, niemówiąca, niesłysząca, leży po upadku na chodniku z rozbitą głową. Pewnie z racji problemów z porozumiewaniem się ludzie myślą, że jest pod wpływem alkoholu. Anna, szefowa naszej Załogi, szybko wyklucza tę opcję.

Wzywamy pogotowie. Ale właśnie w tym momencie dyspozytornie borykają się z awarią systemu powiadamiania ratunkowego! Oczekiwanie na przyjazd karetki wydłuża się. Na szczęście, wszystko dzieje się obok naszej siedziby – Fundacji Akceptacja. Ania biegnie więc po samochód z wyposażeniem i już może  opatrzyć głowę pani Marzeny. Pod dalszą opiekę poszkodowana trafia w ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dla nas jako nagroda jest jej uśmiech i nieme podziękowania za pomoc.
Niejedyny przypadek
Takie sytuacje wciąż zdarzają się na ulicach: zasłabnięcia, utrata przytomności, drgawki itp. Czasem karetki są zajęte innymi wezwaniami i trzeba czekać. Czasami zawiedzie system, jak w naszej historii. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie zawodzili. Zachęcamy Was do korzystania z naszych warsztatów pierwszej pomocy, kursów IFACC, abyście byli pewnie, że ratujecie, bo potraficie!
Przełamać bariery i schematy
Nasz udział w tegorocznej akcji Masz Głos to przede wszystkim wsparcie medyczne osób w kryzysie bezdomności oraz imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Historia, którą przeczytaliście na początku, pokazuje, jak trudna i niebezpieczna jest sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem w chwili zagrożenia życia lub zdrowia. Bariery językowe, bariery komunikacyjne, schematy w ocenie osób. Nie pomaga też narracja, jaka często towarzyszy dyskursowi publicznemu w kwestii osób zagrożonych wykluczeniem.
Poznaniu właśnie odbywają się spotkania z udziałem wielu podmiotów, naradzających się, jak rozwiązać jednego z palących w mieście problemów – sytuację socjalno-bytową imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Obserwujcie nasze działania, bo już niedługo wrócimy do tematu na łamach Masz Głos.
Mamy raport
Tymczasem przeczytajcie raport asystentury socjalno-bytowej, która została realizowana w ubiegłym roku jako jedno z kluczowych naszych działań w poprzedniej edycji akcji Masz Głos. I w dużym stopniu przyczyniło się do nominacji do nagrody Super Samorząd.