Pomiń menu

Sponsorzy doposażają świetlicę

Sponsorzy doposażają świetlicę

Po likwidacji funduszu sołeckiego (23 242,11 zł) i wprowadzeniu zamiennego budżetu (11 100 zł -  możliwość kumulacji środków na kolejny rok) przystąpiliśmy do pozyskiwania dodatkowych pieniędzy z innych źródeł na świetlicę wiejską. Zależało na takim doposażeniu jej, aby przede wszystkim poprawić wystrój.

Na ścianie pojawiły się obrazy z krajobrazami wsi. Zdjęcia są autorstwa oleśnickiego artysty – Zbigniewa Podurgiela. Co więcej, niektóre z nich zostały wykorzystane w kartkach bożonarodzeniowych. Są to: panorama dzielnicy Świątnik, kaplica grobowa rodziny von Puttkamer, Kościół Parafialny p.w. NMP Częstochowskiej, Dawny młyn z gospodarstwem. Ramy do obrazów zasponsorowała lokalna firma Matago Group, natomiast wydruku podjął się sponsor prywatny. Również jego zasługą jest sofa, która od tej pory będzie służyć mieszkańcom przy okazji imprez okolicznościowych bądź spotkań przy kawie.