Pomiń menu

Sołectwo Siekierowice - Sołtys, Aktywista Społeczny

Działam poprzez aktywizację mieszkańców sołectwa.