Pomiń menu

Spotkanie Sąsiedzkie w Niewodnicy

Spotkanie Sąsiedzkie w Niewodnicy

Dobry sąsiad to fajna rzecz i dobrze takiego sąsiada mieć! Chcieliśmy więc spotkać się w sąsiedzkim, kameralnym gronie, by zintegrować mieszkańców.

Takie spotkania organizujemy od kilku lat w połączeniu z Akcją Narodowego Czytania. W tym roku spotkaliśmy się 4 września przy lekturze „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Mieszkańcy sami przygotowali fragmenty do czytania, podobnie kostiumy i scenografię inscenizacji. Robili też próby.

Staramy się, aby miejscem takiego sąsiedzkiego spotkania był co roku inny ogród naszego mieszkańca. Pomagamy mu w organizacji, pozyskujemy pieniądze i ustalamy program wydarzenia. Gospodarz spotkania przygotowuje miejsce występów, bufet ogrodowy, na który sami mieszkańcy przynoszą ze sobą różności ze swoich działek, domów: owoce, pieczone specjalnie na tę okazję ciasta, sałatki , swojskie wyroby wędliniarskie, kompoty i nalewki.

Spotkanie Sąsiedzkie nie jest jednorazową imprezą, ale drogą do trwałych i długofalowych sąsiedzkich celów. Dlatego miarą sukcesu takiego spotkania nie jest ilość uczestników, czy skala imprezy, ale jakość spotkania.

Z racji ciągłej rozbudowy inwestycyjnej Niewodnicy przybywa dużo nowych domów. Mieszkamy i pracujemy, spędzamy czas w tej samej miejscowości. Część z nas jest tu od dawna, niektórzy dopiero poznają swoje nowe sąsiedztwo. Organizacja Spotkań Sąsiedzkich umożliwia wzajemne poznanie się wszystkich. Jako dobrze zakorzenieni mieszkańcy interesujemy się, jak mieszka się tutaj nowym, czy jest coś, co chcieliby zmienić. Zapraszamy całe rodziny, bo dla dzieci też przygotowujemy atrakcje. Są występy artystyczne, a później pogawędki sąsiedzkie przy bufecie ogrodowym i potańcówka pod gwiazdami.

Zawsze zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych. W tym roku był u nas Wójt Gminy Turośń Kościelna – Grzegorz Jakuć, i Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Czech. Był też akcent maszgłosowy, bowiem uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy mogli otrzymać broszurę „Karta Praw Mieszkańca”.