Pomiń menu

Na straży ochrony przyrody

Na straży ochrony przyrody

Celem działań naszego Stowarzyszenia w bieżącej akcji Masz Głos było rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców Zalesia i aktywne włączenie się w ochronę cennych obszarów leśnych. Jak zabraliśmy się za realizację naszych planów?

Najpierw nawiązaliśmy kontakt z prof. Janem Bodziarczykiem – inicjatorem utworzenia „Rezerwatu Przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika” – i z Nadleśnictwem Olkusz. W trybie dostępu do informacji publicznej pozyskiwaliśmy informacje z RDOŚ w Krakowie na temat decyzji podejmowanych w sprawie rezerwatu. Na spotkaniu z kierownictwem CEMEX-u poruszyliśmy problem ochrony przyrody w kontekście eksploatacji złóż dolomitu w bezpośrednim sąsiedztwie cennych przyrodniczo terenów. Zwróciliśmy się z pismem do wójta gminy o uwzględnienie naszych uwag podczas wprowadzania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego. Wczesną wiosną wybraliśmy się na spacer badawczy połączony z akcją sprzątania lasu.

Szczęśliwy finał odbył się 9 czerwca –  było to uroczyste otwarcie rezerwatu, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Następnie we współpracy z Nadleśnictwem Olkusz i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zorganizowaliśmy spacer przyrodniczy po rezerwacie. Była to świetna okazja do integracji mieszkańców i rozmów o bogactwie przyrodniczym terenów wokół Zalesia. Ochronę środowiska naturalnego na stałe wpisaliśmy w priorytetowe działania naszej organizacji.

U podnóża Ostrej Góry