Pomiń menu

DziałaMY dla edukacji

DziałaMY dla edukacji

29 listopada w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie na temat trójstronnej współpracy w dziedzinie edukacji. Inicjatorem był Wolontariat WPN.

W spotkaniu uczestniczyli: koordynator Wolontariatu WPN – Piotr Rubisz, wolontariuszki – Magdalena Madajczyk-Głowacka i Ewa Rubisz, na co dzień nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu, i Beata Lis oraz Natalia Napiórkowska z Zespołu ds. Udostępniania Parku.

Uczestnicy spotkania podjęli wstępne działania i ustalenia w celu zapewnienia szerszej współpracy między wymienionymi podmiotami.  Jest to jeden z kroków, jakie wykonujemy w ramach planowanych działań edukacyjnych, na które zamierzamy też przeznaczyć środki pozyskane z projektu, o którego dofinansowanie wystąpiliśmy w ramach akcji Masz Głos; i takie wsparcie zostało nam przyznane. O szczegółach nawiązywanej współpracy i jej efektach będziemy wkrótce informować.

Fot.: od lewej – Magdalena Madajczyk-Głowacka, Beata Lis, Ewa Rubisz, Piotr Rubisz