Pomiń menu

W Krośnie rusza kawiarnia obywatelska

Kawiarnia Obywatelska - porozmawiajmy o boisku - konsultacje społeczne - Fundacja GraTy - narzędzia partycypacji społecznej - Krosno

Spotkania w ramach kawiarni obywatelskiej będą okazją, aby wspólnie zastanowić się nad jednym z boisk w Krośnie. Jak sprawić, aby spełniało swoją funkcję i nie przeszkadzało innym mieszkańcom.

Na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie, między ulicą Naftową a Kolejową, jest boisko. Dla jednych to miejsce wspomnień, dobrej zabawy, gry w piłkę, czasu spędzonego w gronie znajomych, dla innych siedziba głośnych imprez, nieparlamentarnych słów, ciągłego hałasu i aktów wandalizmu. Bez względu na to, co kto myśli, warto zastanowić się, jakie to miejsce powinno być dla lokalnej społeczności. W związku z tym zapraszam na konsultacje społeczne w ramach kawiarni obywatelskiej, prowadzonej przez Fundację GraTy w partnerstwie z Masz Głos i Urzędem Miasta Krosno.

  • Kawiarnia Obywatelska – porozmawiajmy o boisku – konsultacje społeczne
  • Terminy spotkań:

02.07 – 03.07 – od 10:00 do 13:00
16.07 – 17.06 – od 10:00 do 13:00
30.07 – 31.07 – od 10:00 do 13:00

  • Miejsce spotkań: przy boisku między ul. Naftową a Kolejową.
Czym jest kawiarnia obywatelska?
To metoda nastawioną na rozmowę, która jest celem sama w sobie. Do kawiarni obywatelskiej zaprasza się mieszkańców miasta na otwarte spotkanie. Przybyłe osoby są dzielone na kilkuosobowe grupy i przy kawie lub herbacie rozmawiają – teraz w przypadku Krosna – na temat boiska między ulicą Naftową na Kolejową. Po kwadransie następuje wymiana uczestników pomiędzy stolikami. Przy każdym stoliku znajduje się prowadzący, który nie opuszcza stolika przez cały czas spotkania. Zadaniem prowadzącego jest streszczenie nowym osobom, tego, co dotychczas w trakcie dyskusji przy tym stoliku zostało powiedziane.
W czasie dyskusji obowiązuje kilka zasad, których powinny być przestrzegane:
  • otwartość – słuchaj i szanuj inne punkty widzenia,
  • akceptacja – powstrzymuj się od oceny,
  • ciekawość – próbuj zrozumieć racje innych, a nie przekonywać ich do swoich racji,
  • odkrycia – kwestionuj przyjętą wiedzę i szukaj nowych informacji,
  • szczerość – mów o tym, co jest dla ciebie osobiście ważne,
  • zwięzłość – mów szczerze i z głębia serca, ale nie przedłużaj bez potrzeby.